Proszę czekać...
zamknij
Anestezjologia, Anestezja, Znieczulanie, Znieczulenie, Narkoza
PRZED ZNIECZULENIEM W TRAKCIE ZNIECZULENIA PO ZNIECZULENIU

ZGODA ŚWIADOMA NA ZNIECZULENIE

Zgodnie z prawem, ale także z zasadami współżycia społecznego na każdą czynność medyczną musicie Państwo wyrazić zgodę – przed jej wykonaniem. W języku fachowym deklaracja takowa ma charakter pisemny i nazywamy ją zgodą świadomą. I tak:
 1. Jeżeli chory jest pełnoletni, nieubezwłasnowolniony i przytomny – decyzję o zgodzie na leczenie podejmuje sam, co poświadcza podpisem na specjalnym druku.
 2. Jeżeli pacjent jest pełnoletni, nieubezwłasnowolniony i nieprzytomny (z powodu wypadku, czy przebiegu choroby) – decyzję 
  o jego leczeniu (także operacyjnym) podejmuje dwóch specjalistów. Nie ma potrzeby żądać, czy wymagać wyrażenia zgody na leczenie przez najbliższą rodzinę. Nie ma ona zdolności prawnej do wyrażenia takowej zgody. Ponadto nie można narażać Państwa na wyrzuty sumienia, związane z wyrażeniem zgody na zabieg w sytuacji, gdy doszło do zgonu Państwa bliskiego. 
  O konieczności operacji decyduje dwóch specjalistów, podpisuje stosowane dokumenty, a o swojej decyzji jedynie informuje najbliższych.
 3. Jeżeli chory jest niepełnoletni, ale ukończył 16 rok życia – konieczne jest udzielenie zgody równoległej. Oznacza to, że na procedury lecznicze musi wyrazić zgodę opiekun prawny (np. rodzic) i sam pacjent.
 4. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 roku życia – zgodę na zabieg wyrażają rodzice. Jest to tzw. zgoda zastępcza.
 5. Jeżeli chory jest ubezwłasnowolniony i ma opiekuna prawnego – wówczas opiekun prawny wyraża zgodę na zabieg. Jest to zgoda zastępcza.
 6. Jeżeli zachodzi konieczność operacji chorego < 18 roku życia lub pacjent jest ubezwłasnowolniony, a nie ma możliwości skontaktowania się z opiekunami prawnymi – to personel szpitala w zależności od trybu operacji (ratunkowy, planowy) odpowiednio:
  - albo najpierw operuje, a potem występuje do Sądu Opiekuńczego o zgodę na wykonanie czynności ratunkowych,
  - albo najpierw występuje o zgodę, a po jej uzyskaniu podejmuje leczenie operacyjne. Jest to również rodzaj zgody zastępczej.  
Wygląda to skomplikowanie, ale jest, proszę wierzyć, proste.

Dokumentem świadczącym o zapoznaniu Państwa z wybranymi aspektami znieczulenia jest formularz zgody świadomej, który po przeczytaniu, jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na znieczulenie – zobowiązani jesteście podpisać (z datą i godziną). Poświadczacie 
w niej zgodę na konkretny rodzaj znieczulenia oświadczając, że zapoznani zostaliście Państwo z możliwymi powikłaniami. Prosiłbym, abyście podchodzili do wymienionych powikłań w sposób krytyczny. Anestezjolog jest zobowiązany do poinformowania 
o wszystkich możliwych powikłaniach… ze zgonem włącznie. Proszę pamiętać, że najcięższe powikłania występują niezmiernie rzadko dzięki właściwej kwalifikacji operacyjnej, kompetencji anestezjologów, odpowiedniemu sprzętowi i dobrym lekom.

WAŻNE:
1. Zgoda świadoma jest ważna jedynie wówczas, kiedy została podpisana przy pełnej świadomości. Jeżeli podpisaliście ją Państwo będąc pod działaniem (wpływem) leków uspokajających – jest ona nieważna i traktowani będą Państwo jak osoby, które nie wyraziły zgody na znieczulenie.

2. Jeżeli w którymkolwiek momencie – zdecydujecie Państwo, że nie chcecie być operowani (nawet leżąc na stole operacyjnym, po przyjęciu premedykacji) – anestezjolog wypełniając Państwa wolę odstąpi od znieczulenia i skieruje Państwa z powrotem do oddziału.

PL-SEVO-180032
autor: dr hab. n. med. Waldemar Machała
data aktualizacji: 11.12.18

 
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.