Proszę czekać...
zamknij
Anestezjologia, Anestezja, Znieczulanie, Znieczulenie, Narkoza

NOTA PRAWNA

Regulamin korzystania z serwisu znieczulenie.org.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania serwisu internetowego znieczulenie.org.pl.(dalej „Regulamin”). Rozpoczęcie korzystania z serwisu i jego zasobów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

Postanowienia Ogólne
 • Właścicielem serwisu jest AbbVie Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399372, NIP: 525-25-19-394; kontakt reception.poland@abbvie.com (zwana dalej: "Właścicielem”).
 • Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z prawa polskiego. Serwis przeznaczony jest wyłącznie 
  dla użytkowników z Polski.
 • Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści 
  o charakterze bezprawnym.
 • Umożliwienie połączenia z zawartością stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis nie oznacza, że Właściciel rekomenduje takie strony lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.
 • Właściciel informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Właściciela i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.
 • Serwis nie zawiera treści o charakterze reklamowym i nie bierze udziału w wymianie oraz nie łączy banerów o charakterze komercyjnych.

Cel serwisu
 • Celem serwisu jest edukacja zdrowotna na temat znieczulenia. Serwis przeznaczony jest dla pacjentów jak i ogółu społeczeństwa.
 • Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane.
 • Informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.
 • Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii, w tym środków farmakologicznych, należą wyłącznie do lekarza.
  Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem.

Prawa autorskie
 • Zawartość serwisu, w tym treści, grafiki, stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego i przynależą 
  do Właściciela. Możliwość używania, kopiowania i inne wykorzystanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.
 • Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
 • Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

Postępowanie Reklamacyjne
 • Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: reception.poland@abbvie.com lub na adres siedziby Właściciela: ul. Postępu 21b, Warszawa.
 • W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź 
  na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 • W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający re klamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
PL-SEVO-180032
data aktualizacji: 11.12.18

 
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.